सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी उत्तर प्रदेश

 http://www.ssvv.ac.in